Анотація на Вариводу Олександра Олеговича

Кафедра хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Завідувач кафедри
д.т.н., професор Іоргачова Катерина Георгіївна
вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 207
тел. 048-712-10-73

Тема кафедральної комплексної кваліфікаційної роботи: «Розробка альтернативних проектів розширення виробництва ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг компані» м.Одеса з будівництвом борошняного цеху»

Тема індивідуальної кваліфікаційної роботи: «Розширення виробництва ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг компані» м.Одеса з будівництвом борошняного цеху по альтернативному варіанту №1»

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології» за освітньою програмою «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів»
Випускник за СВО «Магістр»: Варивода Олександр Олегович
Керівник: к.т.н., доц. Толстих В.Ю.

Актуальність теми
Актуальність дипломного проекту обумовлена необхідністю розширення асортименту борошняних виробів на ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг компані» в м. Одеса. Сутність запропонованих технологій борошняних виробів полягає у впровадженні сучасних комплексно-механізованих ліній по виробництву печива вівсяного, крекеру та заварних тістечок, що забезпечить модернізацію виробничих процесів та безперервну роботу цеху, максимальне використання сировини та завантаження обладнання.
В сучасних умовах все більш затребуваними продуктами є борошняні вироби з низькою вологістю, а саме галети, які характеризуються збереженням стабільно високої якості протягом тривалого строку зберігання і забезпечують споживача комплексом корисних речовин, дефіцит яких спостерігається у раціоні населення. Асортимент галет оздоровчого спрямування на ринку України представлений в основному дорогою імпортною продукцією. У зв’язку з цим розширення асортименту галет вітчизняного виробництва зі зниженою цукроємністю на основі сировини з високою харчовою цінністю є актуальним.
Проводились дослідження інтенсивності дозрівання напівфабрикатів для галет зі зменшеним вмістом цукру та підвищеної харчової цінності за рахунок внесення порошку виноградної кісточки, до складу якого входять моноцукри, харчові волокна, поліфеноли, макро- та мікроелементи, вітаміни.
Обрані лінії з виробництва різних видів борошняних виробів забезпечать достатній випуск та одержання продукції високої якості.

Мета кваліфікаційної роботи:
Метою кваліфікаційної роботи є впровадження технологій борошняних виробів на підприємстві ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг компані» м.Одеса з дослідженням технологічних особливостей виготовлення напівфабрикатів для борошняних виробів з внесенням в якості добавки порошку виноградної кісточки.
В відповідності з поставленою метою вирішуються наступні задачі:
огляд літератури по темі, об’єкти,методи та результати досліджень;
техніко-економічне обґрунтування, вибір асортименту та рецептур різних видів борошняних кондитерських виробів;
продуктовий розрахунок сировини, напівфабрикатів;
розрахунок допоміжних матеріалів, тари, складів;
ТХК виробництва різних видів борошняних виробів;
підбір технологічної схеми, яка буде максимально автоматизована, механізована і дасть можливість виготовляти вироби високої якості, та забезпечить виробництво заданого асортименту;
вибір, розрахунок та розташування основного технологічного обладнання;
розробка технічної частини, до якої входять архітектурно-будівельна, санітарно-технічна, енергетична частини;
охорона праці, яка спрямована на розробку безпечних умов на виробництві та цивільного захисту робочих та службовців у надзвичайних ситуаціях;
проведення розрахунків економічної ефективності проекту.