ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Підсумки XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми формування здорового способу життя»

Котузаки О.М.

 1. Про проведення профорієнтаційної роботи на кафедрі

Аветисян К.В.

 1. Обговорення відкритої лекції доц.. Павловського С.М.
 2. Про організацію дипломного проектування

Лебеденко Т.Є.

 1. Про хід дипломного проектування

Викладачі

 1. Результати технологічної практики студентів 4 курсу СВО «бакалавр»

Павловський С.М.

 1. Обговорення відкритої лекції доц.. Коркач Г.В.
 2. Підсумки проходження практики студентами-магістрами 2 курсу навчання

Павловський С.М.

 1. Підсумки Міжнародної конференції «Технологія харчових виробництв і комбікормів»

Котузаки О.М.

 1. Про призначення відповідальних за техніку безпеки у лабораторіях кафедри

Іоргачова К.Г.

 1. Звіт доцента кафедри, к.т.н. Коркач Г.В. у період з 2014 р. по 2019 р. у зв’язку з подовженням трудової угоди
 2. Звіт доцента кафедри, к.т.н. Павловського С.М. у період з 2014 р. по 2019 р. у зв’язку з подовженням трудової угоди