Захист кваліфікаційних робіт магістрів

21 грудня 2021 року   відбулось засідання екзаменаційної комісії по захисту кваліфікаційних робіт магістрів.

Теми представлених кваліфікаційних робіт магістрів актуальні та спрямовані на розширення асортименту, удосконалення технологій кондитерських виробів та розширенню виробництв кондитерських підприємств України.

Першим відбувся захист міжкафедрального комплексного дипломного проекту на тему: «Обгрунтування доцільності впровадження технології борошняних кондитерських виробів з білковим концентратом насіння амаранту на підприємстві ТОВ « Сільпо-фуд». У комплексному проектуванні брали участь три магістри трьох кафедр: технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, харчової хімії та експертизи та  управління бізнесом. Студенти  Якимова Т.В.( керівник- к.т.н., доц.кафедри ТХКМВтаХ-Хвостенко К.В.), Шаталова Д.М. .( керівники- д.т.н.,проф.Черно Н.К., к.т.н., доц.кафедри  Науменко К.І.) , Шульга В.М.(керівник –к.е.н., доц..кафедри УБ –Карпінська Г.В.) представили цікаві розробки по отриманню білкового концентрату,оцінці безпечності його виробництва, використанню в технології борошняних кондитерських виробів, а також оцінку інвестиційної привабливості розробки і впровадження запропонованих технологій.

Студенти показали високий рівень підготовки, відповідність отриманих знань вимогам сучасності.

Успішно захистили кваліфікаційні роботи  всі  магістри кафедри.
Екзаменаційна комісія вітає студентів з успішним захистом та бажає великих досягнень в майбутньому!

 

20211223_154257