Анотація на Зеленюк Людмилу Вікторівну

Кафедра технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів
Завідувач кафедри, д.т.н., професор
Іоргачова Катерина Георгіївна
вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 207
тел. 048-712-40-73

 

 

Тема індивідуального дипломного проекту: Розширення виробництва підприємства ФОП „Зеленюк Л.В.” з будівництвом цукеркового цеху “.

 

Спеціальність (напрям підготовки): 181 “Харчові технології” за освітньою програмою “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”

Випускник за ступенем (СВО) “Магістр”: Зеленюк Людмила Вікторівна

Керівник: к.т.н., доцент Коркач Г.В.

 

Актуальність теми  

Актуальність дипломного проекту обумовлена необхідністю розширення асортименту цукеркових виробів на підприємстві ФОП «Зеленюк Л.В.». Цукеркові вироби представляють різноманітну асортименту групу кондитерських виробів, мають великий попит у споживачів і за вартістю є доступними для багатьох верств населення. Сутність запропонованих технологій цукеркових виробів полягає у впровадженні сучасних комплексно-механізованих ліній по виробництву помадних цукерок «холодним способом», горіхових цукерок та молочних цукерок, що забезпечить повну завантаженість виробничих потужностей.

 

       Метою дипломного проекту є впровадження технологій цукеркових виробів, які направлені на збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту даних видів виробів.

План необхідних заходів для досягнення мети виглядає наступним чином:

  • літературний і патентний огляд стану і шляхів вирішення поставленої проблеми;
  • техніко-економічне обґрунтування організації виробництва цукерок на ФОП «Зеленюк Л.В.»;
  • організувати дослідження по розробці рецептури помадних цукерок з лактулозою;
  • провести технологічні розрахунки;
  • провести санітарно-технічні розрахунки;
  • запланувати заходи з охорони праці;
  • передбачити енергетичне та матеріально-ресурсне забезпечення;
  • визначити економічну ефективність та інвестиційну привабливість проекту.