Анотація на Ковальчук Дарію Сергіївну

Кафедра технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів
Завідувач кафедри, д.т.н., професор
Іоргачова Катерина Георгіївна
вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 207
тел. 048-712-40-73

 

Тема: «Технічне переоснащення цеху східних солодощів підприємства ТДВ „Запорізький хлібокомбінат № 1”»

 

Спеціальність (напрям підготовки): 181 “Харчові технології” за освітньою програмою “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”

Випускник за ступенем (ОКР) “Магістр”: Ковальчук Дарія Сергіївна

Керівник: д.т.н., професор Іоргачова К.Г.

 

       Актуальність теми  

Актуальність дипломного проекту обумовлена необхідністю розширення асортименту східних солодощів на підприємства ТДВ «Запорізький хлібокомбінат № 1». Сутність запропонованого технічного переоснащення підприємства полягає у впровадженні комплексно-механізованих ліній для виробництва східних солодощів обраного асортименту, що забезпечує модернізацію трудових процесів та безперервну роботу цеху, максимальне використання сировини та завантаження обладнання.

Підвищення харчової цінності даної групи виробів є одним з ефективних способів поліпшення забезпеченості населення незамінними харчовими речовинами. Одним з перспективних напрямків є розширення спектру використання рослинної сировини, а саме борошна з різних злакових і круп’яних культур. Практичний інтерес представляє використання вівсяного і ячмінного борошна, яке відрізняється високим вмістом харчових волокон, досить збалансованим хімічним складом, містить велику кількість мінеральних речовин, вітамінів. Відмінною особливістю харчових волокон даних видів борошна є високий вміст β-глюкану, водорозчинних пентозанів − слизів, які мають підвищену здатність до гідратації, виражені колоїдні властивості, здатність до гелеутворення.

       Мета кваліфікаційної роботи:

Метою кваліфікаційної роботи є впровадження технологій східних солодощів на підприємстві ТДВ «Запорізький хлібокомбінат №1» з дослідженням технологічних властивостей глюканвмісного борошна (піноутворювальна здатність, стійкість піни) та способів технологічної обробки даних видів борошна (запарювання, замочування).

В відповідності з поставленою метою вирішуються наступні задачі:

огляд літератури по темі, об’єкти, методи та результати досліджень;

техніко-економічне обґрунтування, вибір асортименту та рецептур східних солодощів;

визначити функціонально-технологічні властивості глюканвмісної сировини, а саме вівсяного та ячмінного борошна;

продуктовий розрахунок сировини, напівфабрикатів;

розрахунок допоміжних матеріалів, тари, складів;

ТХК виробництва східних солодощів;

підбір технологічної схеми, яка буде максимально механізована і дасть можливість виготовляти вироби високої якості, та забезпечить виробництво заданого асортименту;

вибір, розрахунок, та розташування основного технологічного обладнання;

розробка технічної частини, до якої входять  архітектурно-будівельна, санітарно-технічна, енергетична частини;

охорона праці, яка спрямована на розробку безпечних умов на виробництві та цивільного захисту робочих та службовців у надзвичайних ситуаціях;

проведення техніко- економічних розрахунків, які відображають  економічну ефективність та інвестиційну привабливість проекту.