Анотація на Деменську Маргариту Олександрівну

Кафедра технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів
Завідувач кафедри, д.т.н., професор
Іоргачова Катерина Георгіївна
вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 207
тел. 048-712-40-73

 

 

Тема кафедральної комплексної кваліфікаційної роботи: «Розробка проектів технічного переоснащення підприємства ТДВ «Запорізький хлібокомбінат №1»

 

Тема індивідуальної кваліфікаційної роботи: «Технічне переоснащення пряничного цеху підприємства ТДВ «Запорізький хлібокомбінат №1»

 

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології» за освітньою програмою «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів»

Випускник за СВО  «Магістр»: Деменська Маргарита Олександрівна

Керівник: к.т.н., доц. Гордієнко Л.В.

 

Актуальність теми

Актуальність кваліфікаційної роботи обумовлена необхідністю розширення асортименту борошняних кондитерських виробів в умовах підприємства ТДВ «Запорізький хлібокомбінат №1», що задовільнить попит населення на кондитерські вироби в перспективі за обсягом та асортиментом. Метою роботи є технічне переоснащення  виробництва шляхом впровадження сучасних автоматизованих та механізованих потокових ліній по виробництву пряничних виробів та кексів.

В даний час велике значення приділяється виробництву продуктів харчування, збагачених харчовими волокнами, вітамінами та іншими природними біологічно активними  компонентами.

Важливу роль у виробництві борошняних кондитерських виробів відіграє борошно і його якість. Якість борошна, в свою чергу, формується у залежності від сорту пшениці та крупності помелу. Кожна складова частина зерна насичена певними поживними речовинами Добре відомо, що при отриманні сортового борошна основною технологічною задачею є більш повне відділення від ендосперма оболонок і зародка зерна. А саме у цих частинах зерна містяться найцінніші біологічно активні речовини. Видалення периферичних компонентів у процесі переробки зерна істотно збіднює борошно. У зв’язку з цим проводились дослідженням технологічних властивостей борошна з різних сортів пшениці та різного помелу.

Запропоновані автоматизовані та механізовані потокові лінії з виробництва пряничних виробів та кексів  дають змогу виробляти широкий асортимент продукції, яка буду користуватись попитом серед споживачів.

 

Мета кваліфікаційної роботи:

Метою кваліфікаційної роботи є впровадження технологій  пряничних виробів та кексів на підприємстві ТДВ «Запорізький хлібокомбінат №1» з дослідженням технологічних властивостей борошна з різних сортів пшениці та різного помелу.

В відповідності з поставленою метою вирішуються наступні задачі:

  • огляд літератури по темі, об’єкти,методи та результати досліджень;
  • техніко-економічне обґрунтування, вибір асортименту та рецептур пряничних виробів та кексів;
  • продуктовий розрахунок сировини, напівфабрикатів;
  • розрахунок допоміжних матеріалів, тари,складів;
  • ТХК виробництва пряничних виробів та кексів;
  • підбір технологічної схеми, яка буде максимально автоматизована, механізована і дасть можливість виготовляти вироби високої якості, та забезпечить виробництво заданого асортименту;
  • вибір, розрахунок, та розташування основного технологічного обладнання;
  • розробка технічної частини, до якої входять  архітектурно-будівельна, санітарно-технічна, енергетична частини;
  • охорона праці, яка спрямована на розробку безпечних умов на виробництві та цивільного захисту робочих та службовців у надзвичайних ситуаціях;

 

 • проведення техніко- економічних розрахунків, які відображають  економічну ефективність та інвестиційну привабливість проекту.