Анотація на Миргородську Любов Сергіївну

Кафедра технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів
Завідувач кафедри, д.т.н., професор
Іоргачова Катерина Георгіївна
вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 207
тел. 048-712-40-73

 

 

Тема: «Удосконалення технології помадних цукерок з використанням пребіотиків»

 

Спеціальність (напрям підготовки): 181 “Харчові технології” за освітньою програмою “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”

Випускник за ступенем (СВО) “Магістр”: Миргородська Любов Сергіївна

Керівник: к.т.н., доцент Коркач Г.В.

 

Актуальність теми  

В останні роки в Україні спостерігається значне погіршення здоров’я населення. До хвороб “цивілізації” приєдналися захворювання шлунково-кишкового тракту. Проблема дисбіозів привертає пильну увагу багатьох вчених, тому що майже 90 % населення України страждає дисбактеріозом в тій чи іншій мірі вираженості, що свідчить про дуже істотну соціальну і екологічну їх значущість. Однією з причин поширення дисбіозів є значне погіршення екологічної ситуації на планеті. Тому перед вченими стає питання створення і випуску продуктів, які б сприяли профілактиці данного захворювання.

В даний час для вирішення цієї проблеми перевагу як за кордоном, так і у нас в країні віддають продуктам харчування і препаратам, які містять природних представників нормальної мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини, продукти їх життєдіяльності і надають позитивну дію на організм, тобто з функціональними властивостями.

У зв΄язку з цими обставинами, у теперешній час важливим є організація широкого застосування пребіотиків в харчових продуктах, зокрема, в технології кондитерських виробів. Перспективним об’єктом для розширення асортименту продуктів з функціональними властивостями є група цукристих виробів, зокрема, помадні цукерки, так як мають великий попит у споживачів і за вартістю є доступними для багатьох верств населення.

Метою роботи є теоретичне обгрунтування та експериментальне вдосконалення технології виробництва помадних цукерок функціонального призначення з використанням пребіотиків. Відповідно до поставленої мети були визначені наступні задачі досліджень:   

  • вивчення, аналіз та систематизація літературних даних за темою роботи;
  • обгрунтування і вибір пребіотиків для введення до складу помадних цукерок;
  • розробка технології та рецептури помадних цукерок функціонального призначення з лактулозою;
  • дослідження впливу лактулози на структурно-механічні властивості помадних мас; фізико-хімічні та органолептичні показники якості готових виробів;
  • вивчення зміни якості помадних цукерок з пребіотиком в процесі зберігання;
  • оцінка економічної ефективності від впровадження та реалізації помадних цукерок функціонального призначення за розробленими рецептурами;
  • розробка технічної документації (ТУ, ТІ, рецептура) на новий вид кондитерських виробів;
  • підготовка патенту на корисну модель