Анотація на Конецул Лідію Олексіівну

Кафедра технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів
Завідувач кафедри, д.т.н., професор
Іоргачова Катерина Георгіївна
вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 207
тел. 048-712-40-73

 

 

Тема індивідуального дипломного проекту: Технічне переоснащення бісквітного відділення цеху № 2 ПрАТ „ВКФ”

 

Спеціальність (напрям підготовки): 181 “Харчові технології” за освітньою програмою “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”

Випускник за ступенем (СВО) “Магістр”: Конецул Лідія Олексіівна

Керівник: к.т.н., доцент Коркач Г.В.

 

Актуальність теми. Актуальність дипломного проекту обумовлена тим, що ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» є членом корпорації «ROSHEN», яка є лідером українського ринку кондитерських виробів. Вироблена продукція реалізується по всій Україні, а також експортується до Білорусії, Туреччини, Казахстану та ін. Метою є збереження лідерства на ринку за загальними обсягами виробництва і продажів продукції. Однією із складових збереження лідерства є постійні інновації в області устаткування й технологій. Кінцевою метою корпорації є випуск продукції підприємства для максимізації прибутку та збільшення обсягів реалізації. Технічне переоснащення бісквітного відділення цеху №2 дозволить не тільки підвищити якість продукції, але і випускати кондитерські вироби, аналогів яких не випускають українські виробники. Технічне переоснащення цеху передбачає заміну зношеного технологічного обладнання без розширення виробничих площ з метою удосконалення виробництва і збільшення його техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного прогресу.

Метою дипломного проекту є технічне переоснащення для збільшення виробничої потужності за допомогою використання удосконаленої технології, впровадження сучасних автоматизованих ліній, збільшення продуктивності праці, зниження собівартості випускаємої продукції, зростання заробітної плати, підвищення рентабельності виробництва та зменшення строку окупності запропонованих технічних рішень.

Для вирішення поставлених задач пропонуються слідуючі заходи:

  • літературний і патентний огляд стану і шляхів вирішення поставленої проблеми;
  • техніко-економічне обґрунтування технічного переоснащення бісквітного відділення ПрАТ „ВКФ”;
  • організувати дослідження по розробці рецептури жирової начинки з інуліном для вафельних виробів;
  • провести технологічні розрахунки;
  • провести санітарно-технічні розрахунки;
  • запланувати заходи з охорони праці;
  • передбачити енергетичне та матеріально-ресурсне забезпечення;
  • визначити економічну ефективність та інвестиційну привабливість проекту.