Аветісян Карина Валеріївна кандидат технічних наук, ст. викладач.

8Закінчила Одеську державну академію харчових технологій 1999 р. та здобула кваліфікацію інженер-технолог за спеціальністю “Технологія громадського харчування”

З 2005 р  почала роботу на кафедрі Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів інженером. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення технології двошарового желейного мармеладу з використанням крохмальних сиропів»

На кафедрі виконує наступні види навчального навантаження: проводить лабораторні та практичні заняття, здійснює керівництво курсових робіт, приймає активну участь у організації науково-дослідної роботи студентів, результати якої доповідались на різного рівня наукових студентських конференціях.

За час роботи постійно працює над підвищенням свого рівня кваліфікації, так в 2014 р. пройшла стажування на ЗАТ «Одесакондитер», в 2016 р. у Вищій школі педагогічної майстерності ОНАХТ.

Автор 34 наукових праць (h-індекс – 3, індекс цитування – 29). Результати наукових досліджень систематично апробовано на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних конференціях (м. Київ, Львів, Харків, Одеса, Семей, Могилів) присвячених інноваційним технологіям у харчовій промисловості та створенню конкурентоздатного асортименту кондитерських виробів з якісно зміненими функціональними властивостями і хімічним складом.

Проводила наукову роботу відповідно до держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри ТХКМВіХ “Розробка науково обґрунтованих та удосконалення традиційних ресурсозберігальних технологій нового конкурентоздатного асортименту хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів із якісно зміненими функціональними властивостями”; держбюджетних досліджень проблемної науково-дослідної лабораторії Одеської національної академії харчових технологій за темами: «Наукові основи регулювання біотехнологічних процесів у борошняних системах» (№ держ. реєстрації 0112U000109); госпдоговірних науково-дослідних робіт «Проведення пробного лабораторного випікання різних видів борошняних виробів на основі пшеничного борошна цільового призначення» (№ 13/17 від 11.12.2017 р); «Визначення показників якості харчових продуктів, виготовлених з використанням різних видів жирових композицій і сирів і встановлення відповідності їх цільового призначення» (№16/17 від 15.11.2017 р.).

На кафедрі відповідає за профорієнтаційну роботу, є керівником та організатором майстер-класів, профорієнтаційних  науково-популярних лекцій для учнів шкіл та коледжів. Відповідає за проведення щорічного фесту «Солодкі перегони» на базі ОНАХТ для учнів училищ, технікумів та коледжів.

Займається громадською та організаційною роботою – з 2014 по 1017 р є членом Ради з гуманітарної освіти та виховання студентів ОНАХТ та  відповідає за роботу Інституту культури та мистецтва по факультету ТЗіЗБ. Виконує обов’язки куратора, проводе виховну індивідуальну роботу зі студентами під час занять і в позаучбовий час.

Хобі: йога, кулінарія.

e-mail: karkush@ukr.net