Дистанційний модуль

Дистанційний модуль в академії проводиться з 01 по 29 лютого 2020 р.

На дистанційний модуль виносяться питання (лекційні курси, лабораторні та практичні роботи), які студенти розглядають самостійно та складають тести або виконують самостійні завдання запропоновані викладачами.

В перший тиждень семестру (з 02 березня) студенти повинні скласти на кафедрі контрольні заходи спрямованні до виконання дистанційного модуля.

Основні курси, які виносяться на дистанційний модуль наведені нижче.

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ

2019/2020 н.р.

 ВЕСНА

ВИКЛАДАЧ ДИСЦИПЛІНА ГРУПА

 

Проф. Іоргачова К.Г. Технологія кондитерського виробництва ТЗХ-33 ( а, б, в)
Доц. Солоницька І.В. ТХВ (Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів) ТВз31, ТКз31, ТМз31, ЗТз-31а, б,

722-30

ТВз-12с

Управління якістю продукції якості ТХП – 51 а

ТХП – 52 а

ТХП – 54

Доц. Гордієнко Л.В. Теоретичні основи харчових технологій ТЗХ-21(б),

ЗТз-22 а, ЗТз-31 б

ТХВ (технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів) ТВз31, ТКз31, ТМз31, ЗТз-31а, б,

722-30

ТВз-12с

Технологія кондитерського виробництва ЗТХП-42(а,б)
Проектування ХКМтаХК підприємств ЗТХП-61(а)
Доц. Макарова О.В. Технологія макаронного вир-ва ТЗХ-33а,б,в
Доц. Соколова Н.Ю. Технологічний інжиніринг підприємств галузі ТХП-51а

 

Доц. Коркач Г.В. Спеціальні технології хліба, конд., макар. вир-в та ХК ЗТХП-61(а)

ТХП-52 а

 

доц. Хвостенко К.В Технологія кондитерського виробництва ТХП-43 а, б, в

ЗТХП-51,52

ТХВ (Технологія ХКМВіХ) ТЗХ-33а,б,в
Доц. Толстих В.Ю.

доц. Аветісян К.В.

ТХВ (Технологія цукрового виробництва) ТЛ-206,

ТМ-21а,б,в,

ТМ-25.

ТЗХ-21,

ТВ-21,  ТХ 211с, ТХ-207, ТХ-208, ПВ-20, ТЛ-206с

Доц. Толстих В.Ю.

 

Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів ТХП-52а

ЗТХП-61

Технологія харчоконцентратного виробництва ЗТХП – 42а,б

 

Доц. Павловський С.М. Основи автоматизованого проектування ТЗХ-33а,б,в
Стандартизація, метрологія, сертифікація та УЯ ЗТХП-42(а,б)
Проектування ХКМтаХК підприємств ЗТХП-61
Доц. Котузаки О.М. Технологія кондитерського вир-ва ТЗХ-33абв
Методологія наукових досліджень ЗТХП-61(а)