Екзаменаційна комісія по захисту дипломних проектів та кваліфікаційних робіт магістрів.

23 червня  почала свою он-лайн роботу екзаменаційна комісія по захисту дипломних проектів бакалаврів та кваліфікаційних робіт магістрів.
Першим відбувся захист міжкафедрального комплексного дипломного проекту на тему: «Розробка та обґрунтування інвестиційної привабливості альтернативних проектів впровадження технологій цукерок на кондитерській фабриці в м. Камянець- Подільський». У комплексному проектуванні брали участь три бакалаври двох кафедр: технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів та  управління бізнесом. Студенти  Божко М.М. Єрошкіна А.С.( керівник- к.т.н., доц.кафедри ТХКМВтаХ- Гордієнко Л..В.), Воловий В. Є.(керівник –к.е.н., доц..кафедри УБ –Карпінська Г.В.)представили цікаві розробки по технології цукерок  по альтернативним варіантам, а також оцінку інвестиційної привабливості розробки і впровадження запропонованих технологій.

Студенти показали високий рівень підготовки, відповідність отриманих знань вимогам сучасності.

Успішно захистили кваліфікаційні роботи  всі бакалаври та магістри кафедри.
Екзаменаційна комісія вітає студентів з успішним захистом та бажає великих досягнень в майбутньому!

MyCollages