Графік роботи екзаменаційної комісії

ГРАФІК роботи  ЕК 1 (кондитерський) 

факультету «Технологія зерна і зернового бізнесу» по захисту дипломних проектів(робіт) студентами,  які навчаються студентів ІІ курсу СВО „Магістр” за спеціальністю 181 „Харчові технології” освітньої програми „Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” заочної форми навчання, студентів ІІ курсу зі скороченим терміном навчання – 2 роки СВО «Бакалавр» спеціальності 181 – «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форми навчання у  2020 навчальному році

 

Дата

Аудиторія

Початок роботи Форма навчання

Кількість студентів

23.06.2020

Д-107

10:00 Денна, заочна

7

25.06.2020

Д-107

10:00 Денна, заочна

8

26.06.2020

Д-107

10:00 Денна, заочна

4

Всього:

19

Підключитися до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5715203662?pwd=dkNnUWR2TmJNM3I2S1A0RVI4RmhJZz09

Ідентифікатор конференції: 571 520 3662
Пароль: 7777

 

ГРАФІК роботи ЕК № 2 (хліб)

факультету «Технологія зерна і зернового бізнесу» по захисту дипломних проектів(робіт) студентами,  які навчаються студентів ІІ курсу СВО „Магістр” за спеціальністю 181 „Харчові технології” освітньої програми „Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” заочної форми навчання, студентів ІІ курсу зі скороченим терміном навчання – 2 роки СВО «Бакалавр» спеціальності 181 – «Харчові технології» освітньої програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форми навчання у  2020 навчальному році

 

Дата

Аудиторія

Початок роботи

Форма навчання

23.06.2020

Д-103

10:00

Денна, заочна

25.06.2020

Д-103

10:00

Денна, заочна

26.06.2020

Д-103

10:00

Денна, заочна

Підключитись до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5715203662?pwd=dkNnUWR2TmJNM3I2S1A0RVI4RmhJZz09

Ідентифікатор конференції: 3437718819

Пароль: 1965

 

План організації та проведення роботи ЕК – 1 та ЕК – 2 факультету «Технологія зерна та зернового бізнесу» по захисту дипломних проектів студентів  ІІ курсу факультету ТЗ і ЗБ, які навчаються за ступенем „Магістр” спеціальності 181 „Харчові технології” (денна форма) за освітньою програмою „Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” у  2019 – 2020 н. р.

№п/п

Найменування заходів

Термін проведення

Відповідальні за виконання
1 Провести загальні збори студентів-дипломників, які навчаються за спец.  за ступенем „Магістр” спеціальності 181 „Харчові технології” (денна форма) для ознайомлення їх з графіком виконання дипломних проектів (робіт) та консультаціями по виконанню їх основних розділів

05.06.2019

 

Іоргачова К.Г.Лебеденко Т.Є.

Гордієнко Л.В.

Консультанти по основним розділам дипломного проекту (роботи)

2 Провести I атестацію стану виконання дипломних проектів (робіт) на кафедрі ТХКМВ і Х

30.10.2019

 

Іоргачова К.Г.Гордієнко Л.В.

Лебеденко Т.Є.

Павловський С.М.

Коркач Г.В.

3 Скласти та довести до відома студентів-дипломників, які навчаються  за ступенем „Магістр” спеціальності 181 „Харчові технології” (денна форма) графік захисту дипломних проектів (робіт)

6.11.2019

 

Іоргачова К.Г.Лебеденко Т.Є.

Гордієнко Л.В.

 

4 Провести II атестацію стану виконання дипломних проектів (робіт) на кафедрі ТХКМВ і Х

27.11.2019

28.11.2019

Іоргачова К.Г.Лебеденко Т.Є.

Гордієнко Л.В.

Павловський С.М.

5 Підготувати та обладнати приміщення для захисту дипломних проектів (робіт)

10.12.2019

Карацуба Н.Л.

Аветісян К.В.

6 Перевірити наявність документів щодо роботи ЕК – 1 і ЕК – 2 кафедри ТХКМВ і Х

11.12.2019

Іоргачова К.Г.Соц С.М.
7 Провести організаційне засідання членів ЕК – 1 і ЕК – 2 та ознайомити їх з положенням про роботу Державної екзаменаційної комісії

12.12.2019

Іоргачова К.Г.Соц С.М.
8 Організувати попередній захист дипломних проектів (робіт) студентів, які навчаються за ступенем „Магістр” спеціальності 181 „Харчові технології” (денна форма)( ЕК №1)

5.12.2019

 

Іоргачова К.Г.Гордієнко Л.В.

Коркач Г.В.

Аветісян К.В.

9 Організувати попередній захист дипломних проектів (робіт) студентів, які навчаються за ступенем „Магістр” спеціальності 181 „Харчові технології” (денна форма)( ЕК №2)

5.12.2019

Іоргачова К.ГЛебеденко Т.Є.

Павловський С.М.

Карацуба Н.Л.

 10 Захист дипломних проектів (робіт) на засіданні ЕК – 1 і ЕК – 2

17.12.2019

18.12.2019

19.12.2019

20.12.2019

Голова та члени ЕК-1 і ЕК-2
11 Підготувати звіт про роботу ЕК – 1 і ЕК – 2

27.12.2019

Іоргачова К.Г.Малиновська С.В.

Василенко С.Л.

Гордієнко Л.В.

Лебеденко Т.Є.

 

Графік роботи  ЕК-2 кафедри ТХКМВ і Х по захисту дипломних проектів студентами, які навчаються за ступенем „Магістр” спеціальності 181 „Харчові технології” (денна форма) за освітньою програмою „Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів  у 2019- 2020 навчальному році

Дата Аудиторія Початок роботи Форма навчання Кількість

студентів

17.12.2019(комплекс) Дф-210 1000 Денна 4
19.12.2019 Дф-210 1000 Денна 6
 Всього 10

 

Графік роботи  ЕК-1 кафедри ТХКМВ і Х по захисту дипломних проектів студентамиякі навчаються за ступенем „Магістр” спеціальності 181 „Харчові технології” (денна форма) за освітньою програмою „Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів  у 2019- 2020 навчальному році

Дата Аудиторія Початок роботи Форма навчання Кількість студентів
18.12.2019 Дф-210 1000 Денна 9
20.12.2019 Дф-210 1000 Денна 7
Всього: 16