Хвостенко Катерина Володимирівна, кандидат технічних наук, старший викладач.

9Закінчила в 2007 р. Одеську національну академію харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

Трудову діяльність розпочала на ВАТ «Одеський коровай» (2007-2009 рр.), де займала провідні інженерно-технологічні посади у виробничій лабораторії та відділі інноваційних розробок.

З 2009 р. почала роботу на кафедрі технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів інженером. В 2010 р. вступила до аспірантури ОНАХТ. З 2011 р. ‒ асистент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів.

У грудні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів на основі борошна з ваксі-пшениці” за спеціальністю 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів та у лютому 2016 року їй присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Стипендіат Кабінету Міністрів України з 2016 по 2018 р.р.

З 2018 р. займає посаду старшого викладача кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Виконує наступні види навчального навантаження: проводить лабораторні та практичні заняття, здійснює керівництво курсових робіт та проектів, приймає активну участь у організації науково-дослідної роботи студентів, їх підготовці до участі у науково-практичних конференціях та конкурсах студентських робіт.

Приймає активну участь у профорієнтаційній роботі. На кафедрі є відповідальною за проведення тренінгу «Оцінка хлібопекарських властивостей зерна і борошна» для спеціалістів галузі, міжнародну роботу кафедри, проведення щорічного фесту «Солодкі перегони» на базі ОНАХТ для учнів училищ, технікумів та коледжів. З 2015р. очолює Раду молодих вчених ОНАХТ. Входить до складу журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, який організовано на базі ОНАХТ.

Постійно працює над підвищенням свого рівня кваліфікації, так протягом 2016-2017 рр. вона пройшла стажування у Вищій школі педагогічної майстерності ОНАХТ, приймала участь у Міжнародній навчально-тренінговій програмі «Школа молодого науковця-2017 «Освіта-Наука-Інновації», Літній академії лідерства (проект Європейського Союзу  Темпус (ELITE) «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту») та отримала грант на навчання у Summer School for Young Researchers on Horizon 2020 proposal preparation and Responsible Research and Innovation.

Займається комплексним дослідженням проблеми поліпшення харчової цінності, безпечності, якості та збереженості, урізноманітнення асортименту борошняних виробів на основі борошна з нових видів пшениці. Результати розробок та запропоновані технології апробовано у промислових умовах та впроваджено на різних за потужністю підприємствах галузі.

Приймає активну участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи ОНАХТ, у виконанні держбюджетних досліджень проблемної науково-дослідної лабораторії Одеської національної академії харчових технологій за темами: «Наукові основи регулювання біотехнологічних процесів у борошняних системах» (№ держ. реєстрації 0112U000109), «Розробка науково-технологічних рішень для підвищення та стабілізації якості борошняних виробів при зберіганні і розширенні їх асортименту» (№ держ. реєстрації 0115U000291); госпдоговірних науково-дослідних робіт «Дослідження технологічних властивостей зразків пшеничного борошна першого сорту» (№ 13/14 від 15.10.2014); «Розробка технологічних рекомендацій для коригування хлібопекарських властивостей борошна» (№6/17 від 03.05.17 р.).

Є автором 12 наукових статей (h-індекс 4 за Scholar. Google), 2 з яких опубліковано у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та WoS, 12 деклараційних патентів України на корисну модель. Основні результати роботи апробовані на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і методичних конференціях в Україні, Білорусії, Росії, Болгарії, Словаччині. За останні 5 років опубліковано тези 35 доповідей та матеріалів конференцій.

Нагороди: Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016-2018 рр.), почесна грамота голови Одеської обласної державної адміністрації (2017 р.), грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2017 р.), диплом за 1 місце у конкурсі «Кращий інноваційний проект», який проводився Одеською міською радою у номінації «Краща соціальна інновація» (2017 р.), диплом за 1 місце у секції «Young food scientists ‒ our horizon» 8-го Центральноєвропейського конгресу з харчової науки CEFood 2016 (м. Київ, 2016 р.), диплом за перемогу у номінації «Успішний старт інноваційного проекту» у конкурсі «Кращий інноваційний проект молоді» під патронатом Одеської міської ради (2015 р.), диплом 2 ступеню за перемогу у конкурсі на звання „Кращий асистент ОНАХТ” за напрямом наукова та дослідницька робота, грамота за призове місце в міському конкурсі-конференції «Соціально-екологічні проблеми м. Одеси».

 

e-mail: epinchuk@ukr.net