Конференції

Викладачі, співробітники, аспіранти кафедри у 2017 році брали участь у 18 конференціях різного рівня – міжвузівських, міжнародних тощо:

 • International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 (Yambol, Trakia University – Stara Zagora October 19-20, 2017);
 • 77-й Науковій конференції науково-викладацького складу академії (18-21 квітня 2017 р., ОНАХТ Одеса.);
 • Международной научно-практической конференции «Продовольственная безопасность в контексте новых идей и решений» (г. Семей, 10 марта 2017 г);
 • Міжнародній науковій конференції «Техника и технология пищевых производств», (20-21 квітня 2017 р., м. Могильов);
 • Конгресі «Наука, питание и здоровье» (г. Минск, 8–9 июня 2017 г.);
 • 83 Міжнар. конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем у XXI столітті» (м. Київ: НУХТ, 5-6  квітня 2017р.);
 • ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах» (м. Київ: НУХТ, 26-27 квітня 2017 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» (м. Харків: ХДУХТ, 18 травня 2017 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі» (Київ, 13 вересня 2017р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» (Київ, 13 вересня 2017р.);
 • Міжнародній наук.-практичній конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» (м. Одеса, ОНАХТ, 25-30 вересня 2017 р.);
 • Науково-практичному семінарі «Комплексна переробка рослинної сировини в харчові та кормові продукти» в рамках Х-ої Ювілейної міжнародної виставки “LABComplEX” (м. Київ, 17-19 жовтня 2017 р.);
 • Міжнародній науково-технічній конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» (м. Київ, 7-8 листопада 2017 р.);
 • V Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в управлінні асортиментом, якістю, та безпекою товарів і послуг» (м. Львів, 7 грудня 2017 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків: ХДУХТ, 06 квіт. 2017 р.);
 • VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» (м. Одеса, ОНАХТ, 29 верес. – 01 жовт. 2017 р.) та ін.

Викладачі та співробітники кафедри ТХКМВ і Х також приймають участь в організації