Котузаки Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, старший викладач.

10Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості
ім. М.В. Ломоносова в 1991 р. та здобула кваліфікацію інженер-технолог за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв».

З 1991 р. працювала на кафедрі «Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництв» ст. лаборантом.

З 2000 по 2007 рр. виконувала обов’язки секретаря факультету «Технологія хліба, кондитерських виробів і харчування».

З 2003 почала роботу на кафедрі «Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництв» асистентом.

В 2013 р успішно захистила дисертацію на тему: «Розробка технології і рецептур бісквітних напівфабрикатів на основі нехлібопекарських видів борошна». З 2014 р. і по теперішній час займає посаду старшого викладача кафедри.

На кафедрі викладає такі дисципліни: «Методологія наукових досліджень», «Технологія харчових виробництв. Технологія цукрового виробництва». «Технологія кондитерського виробництва», консультує студентів по виконанню курсового та дипломного проектів по кондитерському виробництву.

На кафедрі виконує кураторську роботу, була секретарем ДЕК № 1 за спеціальностями: 8.05170103, 7.05170103, 6.061701 (кондитерський), виконує обов’язки профгрупорга кафедри, відповідальна за проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів», за підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри, за студентську науку.

За час роботи постійно підвищує свою кваліфікацію − проходила стажування в ОНАХТ − Вища школа педагогічної майстерності з 01.10.2014 – 30.06.2016 рр., ОНАХТ − Вища школа педагогічної майстерності БЖД з березня по червень 2018 р. та ЗАТ «Одесакондитер» з 5.04.2018 – 1.06.2018 р.

Автор більше 37 наукових праць (h-індекс 3 за Scholar. Google), одержала 12 патентів. Основні результати роботи апробовані на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і методичних конференціях в м. Харків,  м. Київ, м. Одеса, м. Полтава, м. Воронеж (Росія), м. Пловдів (Болгарія), м. Могильов (Республіка Білорусь), та ін. Виступала з доповідями на Міжнародних науково-практичних конференціях.

Науково-дослідна діяльність спрямована на наукове обґрунтування та удосконалення існуючих технологій піноподібних борошняних виробів для стабілізації їх якості та підвищення харчової цінності на основі використання нехлібопекарських видів борошна. Результати розробок та запропоновані технології апробовано у промислових умовах та впроваджено на різних за потужністю підприємствах галузі.

Приймає активну участь у виконанні фундаментальної держбюджетної роботи ПНДЛ за темою «Наукові основи регулювання біотехнологічних процесів у борошняних системах» (№ держ. реєстрації 0112U000109) (2012-2014 рр.) та прикладної держбюджетної роботи ПНДЛ за темою «Розробка науково-технологічних рішень для підвищення та стабілізації якості борошняних виробів при зберіганні і розширенні їх асортименту» (№ держ. реєстрації 0115U000291) (2015-2016 рр.)

Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за перемогу в регіональному конкурсі інноваційних проектів, присвяченому Дню науки України, у номінації «Кращий інноваційний проект» у 2014 р.

Нагороджена дипломом за участь у конкурсі «Кращий інноваційний проект»: «Технологія бісквітних напівфабрикатів на основі борошняних композитних сумішей» присвяченому Всесвітньому Дню науки за мир та розвиток ОНАХТ – 2014 р.

Займається активною науковою роботою зі студентами: допомагає у підготовці студентами наукових публікацій, доповідей на наукові конференції.

Керує постійно діючим студентським науковим гуртком «Історія розвитку та інноваційні технології хлібопекарського та кондитерського виробництва».

e-mail: elena1kotuzaki@gmail.com