Лебеденко Тетяна Євгеніївна, доктор технічних наук, доцент.

17Після закінчення з відзнакою Одеської державної академії харчових технологій за спеціальністю Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів та аспірантури у 1998 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Розробка комплексних поліпшувачів для хлібопекарського виробництва”.

З 1999 по 2005 рр. займала посаду асистента на кафедрі технології хліба, кондитерських виробів і громадського харчування, а в 2005 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2016 р. захистила докторську дисертацію за темою “Науково-практичні засади стабілізації якості хлібобулочних виробів з використанням фітоекстрактів”.

На кафедрі відповідала за проведення конференції “Хлібопродукти”, зараз за організацію курсового та дипломного проектування.

Проводить всі види навчального навантаження – лекції, практичні, лабораторні заняття, керівництво науково-дослідною роботою студентів та аспірантів, всіма видами практик, курсовим та дипломним проектуванням студентів та магістрів. Викладає дисципліни “Технологія хлібопекарського виробництва”, “Основи наукових досліджень” (ступінь бакалавр); “Інноваційні технології галузі”, “Спеціальні технології хліба, кондитерских, макаронних виробів і харчоконцентратів” (ступінь магістр), за якими підготовлено навчально-методичні комплекси. Співавтор близько 20 навчально-методичних робіт, в т.ч. навчального посібника “Технологія хлібопекарського виробництва. Практикум” з грифом МОН.

Приймає участь у проведенні навчально-практичних семінарів, курсів підвищення кваліфікації на підприємствах галузі (“Луганськмлин” м. Луганськ), щорічних наукових, науково-методичних семінарів, тренінгів , зокрема «Оцінка і коригування хлібопекарських властивостей зерна та борошна». Постійно працює над підвищенням рівня своєї кваліфікації – пройшла стажування на підприємстві “Одеський коровай” хлібозавод №2 в 2005 р., в 2018 р.  – на ТОВ “Одеська паляниця”, пройшла підвищення кваліфікації у школі викладацької майстерності.

Науково-дослідна діяльність спрямована на наукове обґрунтування та удосконалення існуючих технологій хлібопекарських виробів для комплексного покращення їх якості за рахунок використання фітокоректорів, національних традицій приготування хліба. Результати розробок та запропоновані технології апробовано у промислових умовах та впроваджено на різних за потужністю підприємствах галузі.

Приймає активну участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи, була  відповідальним виконавцем держбюджетних робіт проблемної науково-дослідної лабораторії НДІ на тему “Наукові основи регулювання біотехнологічних процесів у борошняних системах” 2012-2014 рр. (№ держ. реєстрації 0112U000109), відповідальний виконавець та науковий керівник госпдоговірних науково-дослідних робіт ОНАХТ з УкрНДІНанобіотехнологій на тему “Дослідження наукової та методичної бази з питань технології виробництва продуктів харчування для лікувально-профілактичного харчування” (№14/13 від 12.07.2013 р.) та “Розробка технологічних рекомендацій для коригування хлібопекарських властивостей борошна” (№6/17 від 03.05.17 р.), тематика яких пов’язана з визначенням технологічних властивостей борошна; розробкою рекомендацій по стабілізації якості хлібобулочних виробів за змінних умов виробництва, розвитком наукової і методичної бази з питань виробництва та контролю якості продуктів харчування спеціального призначення. Член наукової школи “Розробка нових ресурсозберігаючих технологій виробництва хлібопродуктів і кондитерських виробів”

Член Всеукраїнської асоціації пекарів та ТК 153 “Хлібобулочні та макаронні вироби”

Під її науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації. Підготовлено і захищено 18 кваліфікаційних робіт магістра, 3 студентські наукові роботи зайняла призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Неодноразово була офіційним опонентом дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Є автором понад 150 наукових праць (h-індекс 5 за Scholar. Google), з яких 1 монографія “Хлібобулочні вироби оздоровчого призначення з використанням фітодобавок”, 39 статей, 21 патент. Основні результати роботи апробовані на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і методичних конференціях в м. Харків, м. Київ, м. Одеса, м. Полтава, м. Тернопіль, м. Могильов, Республіка Білорусь, м. Семей, Казахстан, м. Ямбол, М. Пловдів, Болгарія, Румунія, Варшава, Польща та ін. За останні 5 років опубліковано тези 35 доповідей та матеріалів конференцій.

Нагороджена грамотами МОН України за підготовку студентів факультету до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з питань харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, Подякою МОН, за багаторічну сумлінну працю,вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Неодноразово відзначена грамотами декана та проректора з наукової роботи і міжнародних зв’язків та ін., відзначена дипломом 1 ст. за перемогу у конкурсі «Кращий доцент ОНАХТ» у 2015 р.

 

e-mail: tatyanalebedenko27@gmail.com