Методичні матеріали

b7a70b13e4fbda2f5773574b45df8573Кафедра постійно приділяє увагу науково-методичної та навчально-виховної роботи. Викладачі кафедри активно працюють над розвитком нових форм і методів навчання, використовують кінофільми, презентаційні матеріали в лекційних курсів, плакати та інші засоби активного навчання. Приділяється увага питанням ефективного застосування комп’ютерної техніки в навчальному процесі. Викладачами кафедри розроблено робочі програми дисциплін з урахуванням специфіки підготовки студентів різних технологічних спеціальностей. Одним з головних чинників, який характеризує високий рівень організаційної та науково-методичної роботи кафедри є забезпечення студентів підручниками, навчальними посібниками та іншою навчально-методичною літературою.

Постійно проводиться робота по вдосконаленню банків завдань з дисциплін для оцінки знань, умінь і навичок студентів.

Викладачі кафедри повністю забезпечують навчальними, робочими програмами і методичними, мультимедійними матеріалами курсів, які передбачені навчальними планами. Всі матеріали можна знайти за посиланнями нижче.

Науково-технічна бібліотека Одеської національної академі харчових технологій

Центр дистанційного навчання