Наукова робота студентів

Результати наукових робіт магістрів та студентів представлені на численних науково-практичних конференціях різного рівня, а також на національних та міжнародних конференціях, по праву займають призові місця, здобувають дипломи, грамоти та інші нагороди.

Магістри та студенти напряму «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» приймають активну участь в розробці держбюджетних тем, які виконуються на кафедрі, патентній діяльності, у роботі наукових гуртків тощо.

     Напрямками наукової роботи студентів та магістрів  кафедри, діяльності наукових гуртків є:

– розвиток наукових основ структуроутворення цукристих і тістових мас в ході технологічного процесу виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів;

– оптимізація механізмів біотехнологічного регулювання функціонально-технологічних властивостей сировини та багатокомпонентних харчових дисперсних систем;

– створення концепції комплексного формування технологічно сумісних композицій з нетрадиційної й основної сировини в технології виробництва хлібопродуктів та кондитерських виробів з різними структурно-реологічними характеристиками для коректування їх функціональних та споживчих властивостей;

– створення інноваційних технологій виробництва якісно нових видів борошняної та кондитерської продукції з направленою зміною хімічного складу відповідно до фізіологічних норм харчування для окремих груп населення.

Для залучення до проведення наукової роботи учнів шкіл, студентів коледжів на кафедрі працює клуб юних дослідників «Лабораторія смаку», в рамках якого вони також знайомляться з майбутньою професією, проводяться майстер-класи.

Щорічно на кафедрі технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів проводиться фест «Солодкі перегони», який об’єднує майбутніх фахівців галузі у прагненні професійного розвитку та демонстрації власних знань та навичок. Серед учасників заходу – команди з Одеського технологічного коледжу ОНАХТ, Механіко-технологічного коледжу ОНАХТ, ДВНЗ «Тернопільский коледж харчових технологій і торгівлі», Одеського коледжу економіки, права та готельно-рестораного бізнесу, ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі і технологій харчування», Коледжу переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, а також студенти другого курсу спеціальності технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів факультету Технології зерна і зернового бізнесу ОНАХТ.

Студентами у співавторстві з викладачами у 2017 році отримано 9 патентів України на корисну модель.
Результати наукової роботи магістрів та студентів в 2017 році представлені у 21 науковій праці як у співавторстві з викладачами кафедри, так і самостійних (12); апробовано на конференціях різного рівня:
  • International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 (Yambol, Trakia University – Stara Zagora October 19-20, 2017);
  • Міжнародній науковій конференції «Техника и технология пищевых производств», (20-21 квітня 2017 р., м. Могильов)
  • 83 Міжнародній конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем у XXI столітті» (м. Київ: НУХТ, 5-6  квітня 2017р.);
  • Міжнародній наук.-практичній конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» (м. Одеса, ОНАХТ, 25-30 вересня 2017 р.);
  • Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків: ХДУХТ, 06 квіт. 2017 р.);
  • VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» (м. Одеса, ОНАХТ, 29 верес. – 01 жовт. 2017 р.);
  • Всеукраїнській науковій конференції студентів «Харчові технології» (26-28 квітня 2017 р., м. Одеса) та ін.
Представлена наукова робота студ. Кушнір Ю. Р. і Паламарчук Б. В. (керівник – доц. Коркач Г.В.) за темою «Удосконалення технології вафельних виробів з використанням пребіотиків» у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук відзначена дипломом ІІІ ступеня.
 .
4 квітня 2018 відбудеться засідання секції технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів в рамках міжвузівської наукової студентської конференції. Заплановано 12 усних доповідей магістрів. Програма міжвузівської наукової студентської конференції 2017–2018 н.р.