Наукова робота студентів

Результати наукових робіт магістрів та студентів представлені на численних науково-практичних конференціях різного рівня, а також на національних та міжнародних конференціях, по праву займають призові місця, здобувають дипломи, грамоти та інші нагороди.

Магістри та студенти напряму «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» приймають активну участь в розробці держбюджетних тем, які виконуються на кафедрі, патентній діяльності, у роботі наукових гуртків тощо.

     Напрямками наукової роботи студентів та магістрів  кафедри, діяльності наукових гуртків є:

– розвиток наукових основ структуроутворення цукристих і тістових мас в ході технологічного процесу виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів;

– оптимізація механізмів біотехнологічного регулювання функціонально-технологічних властивостей сировини та багатокомпонентних харчових дисперсних систем;

– створення концепції комплексного формування технологічно сумісних композицій з нетрадиційної й основної сировини в технології виробництва хлібопродуктів та кондитерських виробів з різними структурно-реологічними характеристиками для коректування їх функціональних та споживчих властивостей;

– створення інноваційних технологій виробництва якісно нових видів борошняної та кондитерської продукції з направленою зміною хімічного складу відповідно до фізіологічних норм харчування для окремих груп населення.

Для залучення до проведення наукової роботи учнів шкіл, студентів коледжів на кафедрі працює клуб юних дослідників «Лабораторія смаку», в рамках якого вони також знайомляться з майбутньою професією, проводяться майстер-класи.

27-28 квітня 2016 року в рамках ODESSA SMART FORUM буде проведено Фест «Солодкі перегони», до участі в якому запрошено учні та студенти коледжів.

Результати наукової роботи магістрів та студентів представлені у наукових працях студентів як самостійних, так і у публікаціях у співавторстві з викладачами кафедри.