Наукові школи та напрями

   Викладачі та співробітники кафедри в рамках наукової школи: Розробка нових ресурсозберігаючих технологій виробництва хлібопродуктів і кондитерських виробів мають напрацювання, досягнення, працюють та виконують наукові дослідження за науково-дослідною темою № 3/15 – П «Розробка науково-технологічних рішень для підвищення та стабілізації якості борошняних виробів при зберіганні і розширенні їх асортименту» (№ держ. реєстрації 0115U000291) та згідно з планом держбюджетної роботу за темою:

Розробка науково обґрунтованих та удосконалення традиційних ресурсозберігаючих технологій нового конкурентноздатного асортименту хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів з якісно зміненими функціональними властивостями

за такими тематиками

  • розвиток наукових основ структуроутворення цукристих і тістових мас в ході технологічного процесу виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів;
  • оптимізація механізмів біотехнологічного регулювання функціонально-технологічних властивостей сировини та багатокомпонентних харчових дисперсних систем;
  • створення концепції комплексного формування технологічно сумісних композицій з нетрадиційної й основної сировини в технології виробництва хлібопродуктів та кондитерських виробів з різними структурно-реологічними характеристиками для коректування їх функціональних та споживчих властивостей;
  • створення інноваційних технологій виробництва якісно нових видів борошняної та кондитерської продукції з направленою зміною хімічного складу відповідно до фізіологічних норм харчування для окремих груп населення.

dreamstime_xl_47460263_