Навчальні дисципліни

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

БАКАЛАВРИ

 1. Основи автоматизованого проектування
 2. Стандартизація,метрологія,сертифікація та управління якістю
 3. Технологія кондитерського виробництва
 4. Технологія макаронного виробництва
 5. Технологія харчоконцентратного виробництва
 6. Основи наукових досліджень
 7. Технології харчових виробництв (Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів)
 8. Технології харчових виробництв (Технологія цукрового виробництва)
 9. Науково-дослідна робота студентів
 10. Проектування підприємств галузі
 11. Технологічний та хімічний контроль виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
 12. Технологія хлібопекарського виробництва
 13. Теоретичні основи харчових технологій
 14. Товарознавство харчових продуктів
 15. Контроль якості та безпеки продукції галузі (заоч.)
 16. Інноваційні технології кондитерського виробництва (заоч.)
 17. Інноваційні технології макаронного та харчоконцентратного виробництва (заоч.)
 18. Інноваційні технології хлібопекарського виробництва (заоч.)
 19. Дипломне проектування

СПЕЦІАЛІСТИ

 1. Проектування хлібопекарських, кондитерських, макаронних та харчоконцентратних підприємств
 2. Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
 3. Науково-дослідна робота
 4. Дипломне проектування

МАГІСТРИ

 1. Науково-дослідна робота
 2. Технологічний інжиніринг підприємств галузі
 3. Управління якістю продукції у виробництві
 4. Інноваційні технології галузі з КП
 5. Методика викладання у ВНЗ
 6. Методологія наукових досліджень
 7. Дипломне пректування