Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

№ з/п Назва навчальних дисциплін Курс Лектор Викладач, який виконує поточний контроль

Осінній семестр

1 Теоретичні основи харчових технологій ІІІ Доц.

Гордієнко Л.В.

Ст. викл. Соколова Н.Ю.

Ст. викл. Хвостенко К.В.

2 Технологія хлібопекарського виробництва ІІІ Доц.

Лебеденко Т.Є.

Ст. викл. Хвостенко К.В.

Ст. викл. Аветисян К.В.

3 Товарознавство харчових продуктів ІІІ Доц.

Толстих В.Ю.

Ст. викл. Хвостенко К.В.
4 ТХВ (Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів) ІІІ Доц. Павловський С.М.

Доц. Коркач Г.В.

Ст. викл. Соколова Н.Ю.

Ст. викл. Котузаки О.М.

Ст. викл. Хвостенко К.В.

Ст. викл. Аветисян К.В.

5 ТХВ (Технологія цукрового виробництва) ІІІ Ст. викл. Котузаки О.М. Доц. Толстих В.Ю.

Ст. викл. Соколова Н.Ю.

Ст. викл. Котузаки О.М.

Ст. викл. Аветисян К.В.

Зав. лаб. Карацуба Н.Л.

6 Науково-дослідна робота студентів ІV Доц. Гордієнко Л.В.

Ст. викл. Соколова Н.Ю.

Ст. викл. Котузаки О.М.

7 Проектування підприємств галузі ІV Доц. Павловський С.М.

Доц. Гордієнко Л.В.

Доц. Павловський С.М.

Доц. Коркач Г.В.

8 ТХК виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів ІV Доц. Солоницька І.В. Ст. викл. Соколова Н.Ю.

Ст. викл. Аветисян К.В.

Зав. лаб. Карацуба Н.Л.

9 Технологія кондитерського виробництва ІV Проф. Іоргачова К.Г.

Ст. викл. Котузаки О.М.

Ст. викл. Котузаки О.М.

Ст. викл. Хвостенко К.В.

Ст. викл. Аветисян К.В.

10 Технологія макаронних виробів ІV Доц. Макарова О.В. Ст. викл. Хвостенко К.В.

Ст. викл. Аветисян К.В.

11 Технологія харчових концентратів ІV Доц. Толстих В.Ю. Ст. викл. Хвостенко К.В.

Ст. викл. Аветисян К.В.

12 Технологія хлібопекарського виробництва ІV Ст. викл. Соколова Н.Ю. Ст. викл. Соколова Н.Ю.

Ст. викл. Хвостенко К.В.

Зав. лаб. Карацуба Н.Л.

13 Інноваційні технології галузі з КП Магістри

наук. І курс

Проф. Іоргачова К.Г.

Доц. Лебеденко Т.Є.

Доц. Толстих В.Ю.

Ст. викл. Аветисян К.В.
14 Методика викладання у ВНЗ Магістри

наук. І курс

Доц. Коркач Г.В. Ст. викл. Хвостенко К.В.
15 Методологія наукових досліджень Магістри

І курс

Ст. викл. Котузаки О.М. Доц. Лебеденко Т.Є.

Ст. викл. Котузаки О.М.

16 Проектування хлібопекарських, кондитерських, макаронних та харчоконцентратних підприємств Магістри практ.

І курс

Доц. Павловський С.М.

Доц. Гордієнко Л.В.

Доц. Павловський С.М.

Ст. викл. Хвостенко К.В.

17 Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів Магістри практ.

І курс

Доц. Лебеденко Т.Є.

Доц. Толстих В.Ю.

Ст. викл. Аветисян К.В.

 

№ з/п Назва навчальних дисциплін Курс Лектор Викладач, який виконує поточний контроль
Весняний семестр
1 Основи наукових досліджень ІІ Доц. Лебеденко Т.Є. Ст. викл. Соколова Н.Ю.
2 ТХВ (Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів) ІІ Доц. Гордієнко Л.В.

Доц. Солоницька І.В.

Ст. викл. Соколова Н.Ю.

Ст. викл. Хвостенко К.В.

Ст. викл. Аветисян К.В.

3 ТХВ (Технологія цукрового виробництва) ІІ Доц. Толстих В.Ю. Ст. викл. Хвостенко К.В.

Ст. викл. Аветисян К.В.

4 Основи автоматизованого проектування ІІІ Доц.

Павловський С.М.

Доц.

Павловський С.М.

5 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю ІІІ Доц.

Павловський С.М.

Ст. викл. Хвостенко К.В.
6 Технологія кондитерського виробництва ІІІ Проф. Іоргачова К.Г.

Ст. викл. Котузаки О.М.

Доц. Толстих В.Ю.

Ст. викл. Котузаки ОМ.

Ст. викл. Хвостенко К.В.

Зав. лаб. Карацуба Н.Л.

7 Технологія макаронного виробництва ІІІ Доц. Макарова О.В. Ст. викл. Хвостенко К.В.

Ст. викл. Аветисян К.В.

8 Технологія харчоконцентратного виробництва ІІІ Доц. Толстих В.Ю. Ст. викл. Соколова Н.Ю.

Зав. лаб. Карацуба Н.Л.

9 Науково-дослідна робота Магістри

наук.

І курс

Доц. Гордієнко Л.В.

Доц. Коркач Г.В.

Доц. Лебеденко Т.Є.

10 Науково-дослідна робота Магістри

практ.

І курс

Доц. Павловський С.М.

Ст. викл. Котузаки О.М.

11 Управління якістю продукції у виробництві ХКМВіХ Магістри

І курс

Доц. Солоницька І.В. Ст. викл. Хвостенко К.В.

Ст. викл. Аветисян К.В.

12 Технологічний інжиніринг підприємств галузі Магістри

наук. І курс

Ст. викл. Соколова Н.Ю. Ст. викл. Соколова Н.Ю.
13 Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів Магістри практ.

І курс

Доц. Коркач Г.В.

Доц. Толстих В.Ю.

Ст. викл. Аветисян К.В.
14 Наукові основи розробки і удосконалення технологій хлібопекарських, кондитерських і макаронних виробництв Аспір. Доц. Макарова О.В. Доц. Макарова О.В.