Порядок денний 1, 2020

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1 від 31.08.2020

1. Основні напрями роботи кафедри на 2020/2021 н.р.

Іоргачова К.Г.

2. Підсумки прийому на 1 курс СВО “бакалавр“, “магістр“ факультету

Іоргачова К.Г.

3. Розподілення обов’язків між викладачами кафедри

Іоргачова К.Г.

4. Про профілактику правопорушень під час проведення учбово-виховного

процесу                                                                                 Іоргачова К.Г.

5. Про підготовку лабораторій, обладнання, реактивів, сировини до нового

навчального процесу                                                           Карацуба Н.Л.

6. Затвердження кураторів і т’юторів факультету на 2020/2021 н.р

Іоргачова К.Г.

7. Підсумки ознайомчої практики.

Павловський С.М.

8. Затвердження графіку взаємовідвідування занять викладачами на 1 семестр

2019/2020 н.р.                                                                      Павловський С.М.

9. Про підготовку до конференції «Технології харчових продуктів і

комбікормів»                                                                        Котузаки О.М.

10. Затвердження плану методичних семінарів кафедри Соколова Н. Ю.

11. Затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедри на 1 семестр 2020/2021 н.р. Аветисян К.В.

12. Затвердження плану наукових семінарів кафедри Макарова О.В.

13. Про висунення студентської наукової роботи на конкурс студентських наукових робіт ОНАХТ

14. Про призначення відповідальних за техніку безпеки в аудиторіях кафедри

Іоргачова К.Г.

15. Затвердження плану відкритих лекцій провідних спеціалістів галузі та

викладачів кафедри на 1 семестр 2020/2021 н.р.                  Павловський С.М.

16. Затвердження плану роботи гуртків кафедри Котузаки О.М.

17. Інформація щодо змісту конспекту лекцій з дисципліни «Основи автоматизованого проектування» для студентів денної та заочної форми навчання

Павловський С.М.

18. Звіт за 1 півріччя за темою наукового дослідження аспіранта 2 року навчання                                                                                       Чабан А.Б.

19. Інформація про проходження підвищення кваліфікації викладачів Соколової Н.Ю. і Солоницької І.В.

20. Затвердження змісту методичних матеріалів до самостійної роботи з курсу «Спеціальні ТХКМВ і X» Макарова О.В.

21 .Затвердження змісту методичних вказівок до виконання дипломного проекту з « Технології харчоконцентратного виробництва».            Толстих В.Ю.

22. Затвердження змісту методичних вказівок до оформлення кваліфікаційної роботи магістрів спеціальності 181 « Харчові технології» Іоргачова К.Г.

23.Затвердження плану читання лекцій магістрами, аспірантами і викладачами кафедри ТХКМВіХ для студентів коледжів академії на 1 семестр 2020 – 2021 н.р.                                                                                                              Соколова Н.Ю.

24.Подання « Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт».

Іоргачова К.Г.

25. Затвердження змісту методичних матеріалів до виконання практичних робіт

до курсу « Основи наукових дослідженнь».                               Макарова О.В.

26.Затвердження робочої програми з дисципліни «Теоретичні і технічні проблеми в технологіях галузей».                                               Макарова О.В.