ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1, 2021

від 30.08.2021 

 1. Основні напрями роботи кафедри на 2021/2022 н.р.   Іоргачова К.Г.
 1. Підсумки прийому на 1 курс СВО “бакалавр“, “магістр“ факультету   Іоргачова К.Г.
 1. Розподілення обов´язків між викладачами кафедри   Іоргачова К.Г.
 1. Про профілактику правопорушень під час проведення учбово-виховного процесу   Іоргачова К.Г.
 1. Про підготовку лабораторій, обладнання, реактивів, сировини до нового навчального процесу   Карацуба Н.Л.
 1. Затвердження кураторів і т´юторів факультету на 2021/2022 н.р.   Іоргачова К.Г.
 1. Підсумки ознайомчої практики   Павловський С.М.
 1. Затвердження графіку взаємовідвідування занять викладачами на 1 семестр 2020/2021 н.р.   Павловський С.М.
 1. Про підготовку до конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів»   Котузаки О.М.
 1. Затвердження плану методичних семінарів кафедри   Макарова О.В.
 1. Затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедри на 1 семестр 2021/2022 н.р.   Фатєєва А.С.
 1. Затвердження плану наукових семінарів кафедри   Макарова О.В.
 1. Про висунення студентської наукової роботи на конкурс студентських наукових робіт ОНАХТ
 2. Про призначення відповідальних за техніку безпеки в аудиторіях кафедри    Іоргачова К.Г.
 1. Затвердження плану відкритих лекцій провідних спеціалістів галузі та викладачів кафедри на 1 семестр 2021/2022 н.р. Павловський С.М.
 1. Затвердження плану роботи гуртків кафедри    Котузаки О.М.
 1. Звіт за 1 півряччя за темою наукового дослідження аспіранта 3 року навчання   Чабан А.Б.