ПОРЯДОК ДЕННИЙ 10, 2021

від 20.05.2021

  1. Звіт про профорієнтаційну роботу на кафедрі ТХКМВіХ за період з 25.02 – 20.05.2021 Фатєєва А.С.
  2. Затвердження методичних вказівок до виконання самостійних робіт з курсу «Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» зі спеціальності 181-харчові технології, галузі знань 18-виробництво та технології, СВО «Магістр» денної і заочної ф.н., ОПП ТХКМВіХ    Толстих В.Ю.