ПОРЯДОК ДЕННИЙ 2, 2020

від 30.09. 2020

 

1.Доповідь Коркач Г.В. к.т.н., доц., докторанта 1 року навчання, про зміст індивідуального наукового плану роботи докторанта за темою дисертаційного дослідження « Науково – експериментальне обґрунтування та розробка технологій кондитерських виробів з синбіотиками» за спеціальністю 181 Харчові технології ( спеціалізація – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів).

Коркач Г.В.

2.Затвердження результатів науково-дослідної роботи за темою «Удосконалення технології кексів на дріжджах на основі використання вторинної переробки рослинної сировини»

Макарова О.В.

3. Затвердження Методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з курсу «Інноваційні технології галузі з КП» для студентів спеціальності 181-харчові технології, галузі знань 18-виробництво та технології, СВО «Магістр» денної форми навчання – ТХКМВіХ

Макарова О.В.

4. Затвердження Конспекту лекцій з курсу «Інноваційні технології галузі з КП» для студентів спеціальності 181-харчові технології, галузі знань 18-виробництво та технології, СВО «Магістр» ОПП – ТХКМВіХ

Макарова О.В.

5. Затвердження Конспекту лекцій з курсу «Спеціальні технології хліба, кондитерских, макаронних виробів та харчоконцентратів» для студентів спеціальності 181-харчові технології, галузі знань 18-виробництво та технології, СВО «Магістр» ОПП – ТХКМВіХ

Хвостенко К.В.

6.Затвердження Конспекту лекцій з курсу «Теоретичні т а практичні проблеми в технологіях галузей» для студентів спеціальності 181-харчові технології, галузі знань 18-виробництво та технології, СВО «Магістр» денної форми навчання – ТХКМВіХ

Макарова О.В.

7. Затвердження Методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з курсу «Теоретичні т а практичні проблеми в технологіях галузей» для студентів спеціальності 181-харчові технології, галузі знань 18-виробництво та технології, СВО «Магістр» денної форми навчання – ТХКМВіХ

Макарова О.В.

8. Затвердження Методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з курсу «Спеціальні технології хліба, кондитерских, макаронних виробів та харчоконцентратів» для студентів спеціальності 181-харчові технології, галузі знань 18-виробництво та технології, СВО «Магістр» ОПП денної і заочної ф.н. – ТХКМВіХ

Хвостенко К.В.