ПОРЯДОК ДЕННИЙ №2 від 23.09.19

ПОРЯДОК ДЕННИЙ №2 от 23.09.19

  1. Звіт здобувача вченого звання доцента Соколової Н.Ю. з 10.09.2018 р.
  2. Звіт Бровкіної Ю.Ю. про підвищення кваліфікації на ЗАТ «Одесакондитер»
  3. Затвердження теми докторської дисертації та наукового консультанта доц.. Коркач Г.В.
  4. Рекомендація доц.. Коркач Г.В. до вступу до докторантури
  5. Звіт Коркач Г.В. про участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі».