ПОРЯДОК ДЕННИЙ 3, 2020

від 15.10.2020

  1. Про особливості проведення навчального процесу з 12.10.2020 року в умовах « помаранчевого» рівня безпеки  Іоргачова К.Г.
  2. Підсумки 13 Всеукраїнської науково – практичної конференції молодих учених і студентів « Проблеми формування здорового способу життя».

Котузаки О.М.

  1. Про підготовку до 1 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Павловський С.М.
  2. Про проведення профорієнтаційної роботи на кафедрі. Аветисян К.В.
  3. Про підсумки проведення конференції « Технології харчових продуктів і комбікормів» Котузаки О.М.
  4. Про хід КП у студентів денної форми навчання. Викладачі
  5. Підсумки преддипломної практики магістрів 2 курсу навчання. Павловський С.М.
  6. Про хід ДП у магістрів. Викладачі
  7. Затвердження білетів та додаткової програми для складання кандидатського іспиту зі спеціальністю 05.18.01 – аспірантом 2 року навчання без відриву від виробництва. Чабан А.Б.
  8. Інформація про зміст конспекту лекцій з курсу « Управління якістю продукції галузі» для студентів зі спеціальності 181 « Харчові технології», галузі знань 18 « Виробництво та технології», ступеню вищої освіти « магістр» денної і заочної форми навчання.               Соколова Н.Ю.