ПОРЯДОК ДЕННИЙ 3, 2021

від 25.10.2021 

  1. Інформація щодо затвердження програм вступних випробувань зі спеціальностей 181 ( програми до розгляду дослідної пропозиції, програми для основного іспиту зі спеціальності та додаткового іспиту зі спеціальності) ті білетів для приймання вступних іспитів до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності – 181 « Харчові технології» галузь знань – 18 « Виробництво та технології» ( освітня програма « Харчові технології», спеціалізація « Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»).
  2. Малий захист дисертації    Коркач Г.В.