ПОРЯДОК ДЕННИЙ 5, 2020

від 18.12.2020

  1. Звіт голів ЕК по захисту кваліфікаційних робіт магістрів д.ф.н.
  2. Результати захисту КР студентів 3 курсу д.ф.н.

Павловський С.М.

  1. Результати захисту КП студентів 4 курсу д.ф.н.

Гордієнко Л.В., Павловський С.М.

  1. Про підготовку до переддипломної практики студентів

Павловський С.М.

  1. Про профорієнтаційну роботу на кафедрі

Аветисян К.В.

  1. Звіт викладачів про виконання індивідуальної роботи за 1 семестр 2020/2021 н.р.
  2. Звіт роботи кафедри за 1-й семестр 2020/2021 н.р.

Коркач Г.В.