ПОРЯДОК ДЕННИЙ 6, 2021

від 18.02.2021

Порядок денний:

  1. Звіт доцента кафедри ТХКМВіХ Гордієнко Л.В. у зв’язку з обранням за конкурсом на посаду доцента кафедри. Гордієнко Л.В.
  2. Про профорієнтаційну роботу на кафедрі. Фатєєва А.
  3. Затвердження тем дипломних проектів. Макарова О.В.
  4. Про профілактику правопорушень під час проведення учбово – виховного процесу. Іоргачова К.Г.
  5. Ліквідація заборгованності студентів 4 курсу. Викладачі
  6. Звіт за другий рік навчання аспіранта Чабан А.Б.
  7. Про стан охорони праці на кафедрі ТХКМВіХ та заходи по її поліпшенню

Карацуба Н.Л.

8.План кадрового розвитку кафедри ТХКМВіХ 2020-2025р.р.

Гордієнко Л.В.

  1. Тематика науково-методичних семінарів каф. ТХКМВіХ на 2021р.

Іоргачова К.Г.

  1. Про зміст робочої програми з дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація і управління якістю» для студентів спеціальності 181-харчові технології, галузі знань 18-виробництво та технології, СВО «Бакалавр» денної та заочної ф.н.

Павловський С.М.