ПОРЯДОК ДЕННИЙ 8, 2021

від 26.03.2021 

  1. Звіт здобувача вченого звання доцента кафедри , к.т.н. Аветисян К.В. за період роботи з 10.09.2018р. у зв’язку з присвоєнням вченого звання доцента за кафедрою ТХКМВіХ. Аветисян К.В.
  2. Інформація щодо проведення міжнародної науково – практичної конференції « Технології харчових продуктів і комбікормів». Котузаки О.М.
  3. Інформація про підготовку щодо проведення « 81 Наукової конференції науково – педагогічного складу». Котузаки О.М.
  4. Звіт про профорієнтаційну роботу на кафедрі ТХКМВіХ за період з 25.02 – 06.05.2021р.