Порядок денний

 

 1. Основні напрями роботи кафедри на 2018/2019 н.р. Іоргачова К.Г.
 2. Підсумки прийому на 1 курс СВО “бакалавр“, “магістр“ факультету та задачі по збереженню та поліпшенню набору в 2019 році. Іоргачова К.Г.
 3. Розподілення обов´язків між викладачами кафедри. Іоргачова К.Г.
 4. Про профілактику правопорушень під час проведення учбово-виховного процесу. Іоргачова К.Г.
 5. Про підготовку лабораторій, обладнання, реактивів, сировини до нового навчального процесу. Карацуба Н.Л.
 6. Затвердження кураторів і т´юторів факультету на 2018/2019 н.р. Іоргачова К.Г.
 7. Підсумки ознайомчої практики та міри по підвищенню її ефективності. Павловський С.М.
 8. Затвердження графіку взаємовідвідування занять викладачами на 1 семестр 2017/2018 н.р. Павловський С.М.
 9. Розгляд кандидатур викладачів для укладання контрактів. Іоргачова К.Г.
 10. Про підготовку до конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів». Котузаки О.М.
 11. Затвердження плану методичних семінарів кафедри. Соколова Н. Ю.
 12. Затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедри на 1 семестр 2018/2019 н.р. Аветисян К.В.
 13. Про підготовку до дипломного проектування. Лебеденко Т.Є.
 14. Про підготовку до тренінгу «Оцінювання хлібопекарської якості борошна». Лебеденко Т.Є.
 15. Затвердження плану наукових семінарів кафедри. Макарова О.В.
 16. Про висунення студентської наукової роботи на конкурс студентських наукових робіт ОНАХТ. Іоргачова К.Г.
 17. Про призначення відповідальних за техніку безпеки в аудиторіях кафедри. Іоргачова К.Г.
 18. Затвердження плану відкритих лекцій провідних спеціалістів галузі та викладачів кафедри на 1 семестр 2018/2019 н.р. Павловський С.М.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1, 2018-2019 н.р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 11, 2017-2018 н.р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 10, 2017-2018 н.р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 9, 2017-2018 н.р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 8, 2017-2018 н.р.