Порядок денний

Порядок денний на 28 лютого 2018р.

1. Звіт викладачів про виконання плану учбово-методичної та наукової роботи у період з грудня 2017 по березень 2018 рр. Викладачі
2. Про завдання кафедри на 2 семестр 2017/18 рр. Іоргачова К.Г.
3. Про хід виконання дипломного проекту Викладачі
4. Про хід переддипломної практики студентів Павловський С.М.
5. Звіт про стажування Лебеденко Т.Є.
6. Затвердження плану відкритих лекцій на 2 семестр 2017/18 рр. Павловський С.М.
7. Затвердження плану лекцій провідних фахівців галузі на 2 семестр 2017/18 Павловський С.М.
8. Про профорієнтаційну роботу на кафедрі Аветисян К.В.
9. Інформація про накази, які видаються в академії Коркач Г.В.