Порядок денний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про виконання курсових робіт студентами 3 курса д.ф.н. Гордієнко Л.В.
 1. Про хід виконання дипломного проектування . Результати 2-ї атестації. Лебеденко Т.Є.,  Гордієнко Л.В.
 1. Про направлення ст. викладача Соколову Н.Ю. на закордонне стажування з метою вивчення новітніх технологій на харчових підприємствах
 2. Результати проведення конкурсу «Солодкі перегони» Аветисян К.В., Хвостенко К.В.
 1. Результати проведення Тренінгу для спеціалістів борошномельної та хлібопекарської промисловості «Оцінка та корегування хлібопекарських властивостей зерна та борошна» Лебеденко Т.Є.
 1. Підготовка до проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» Котузаки О.М.
 1. Звіт аспіранта 2-го року д.ф.н. Фатєєвої А.
 2. Звіт доц. Толстих В.Ю., ст. викл. Котузаки О.М. та Хвостенко К.В. про підвищення каліфікації з 05.04.18 по 01.06.18 на ЗАТ «Одесакондитер»
 3. Затвердження змісту навчального посібника «Технологія кондитерського виробництва. Практикум» для студ ВНЗ галузі знань 18 «Виробництво та технології»  Хвостенко К.В.
 1. Затвердження змісту мультимедійного супроводження до курсу лекцій «Технологія харчових виробництв. Технологія цукрового виробництва»  Котузаки О.М.
 1. Інформація про накази, які видаються в академії Коркач Г.В.

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 10, 2018

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 9, 2018

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 8, 2018