Порядок денний 7, 2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, протокол № 7 від 11.03.19

1.Затвердження тем дипломних проектів

Лебеденко Т.Є., Гордієнко Л.В.

  1. Звіт Макарової О.В. у зв´язку з обранням за конкурсом на посаду доцента кафедри
  2. Про підготовку до Всеукраїнської наукової конференції студентів з розділу «Харчові технології», яка відбудеться 13-15 травня

Котузаки О.М.

  1. Звіт Толстих В.Ю. у зв´язку з обранням за конкурсом на посаду доцента кафедри
  2. Затвердження програми основного і додаткового іспитів для вступу на освітній рівень доктора філософії PhDзі спец. 181 Харчовітехнології, спеціалізація «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Іоргачова К.Г.

  1. Затвердженняробочоїпрограми з дисципліни «Інноваційні технології галузі з КП» для студентів магістрів

Лебеденко Т.Є.

  1. Оновлення тематики дипломнихпроектів, кваліфікаційнихробіт магістрів з урахуванням регіональних і національних потреб, а також світового ринку хліба та кондитерських виробів

Лебеденко Т.Є.

  1. Звітздобувачавченого звання доц. Хвостенко К.В. за період робот из 10.09.18 у зв´язку з присвоєнням вченого звання доцента кафедри
  2. Затвердженняметодичнихвказівок до практичних робіт з курсу «Промисловий інжиніринг підприємств галузі» з розділу «Хлібопекарське виробництво» для студ. Спец. 181 д.ф.н. та з.ф.н.

Соколова Н.Ю.

  1. Про оновлення білетів для кандидатського іспиту по спец. 05.18.01 – технологіяхлібопекарськихпродуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів

Іоргачова К.Г.

  1. Затвердженнянавчальноїпрограми з дисципліни «Технологічний та хімічний контроль виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» для бакалаврів

Солоницька І.В.