Соколова Наталія Юріївна, канд. техн. наук, ст. викладач

20Закінчила Одеську національну академію харчових технологій у 2008 р. та здобула кваліфікацію магістра зі спеціальності – технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів. Цього ж року вступила до аспірантури, де працювала над кандидатською дисертацією під керівництвом д.т.н., доц. Т.Є. Лебеденко.
У березні 2013 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.01-технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів і харчових концентратів на тему «Удосконалення технології хлібобулочних виробів із пшеничного борошна з використанням хмелевих екстрактів» та у травні 2013 було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.
З 2010-2015 навчальні роки виконувала учбове навантаження асистента по кафедрі ТХКМВ і Х. З 2015 і по сьогодні займає посаду старшого викладача. З 2016 є секретарем Наукової ради навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова.

На кафедрі викладає дисципліни: «Технологія хлібопекарського виробництва», «Технологічний інжиніринг підприємств галузі», проводить лабораторні та практичні заняття, консультує студентів по виконанню курсового та дипломного проектів по кондитерському виробництву.

IMG_4436Під час роботи постійно підвищує свою кваліфікацію – в 2015 р. на хлібозаводі № 4 ТОВ «Одеський коровай», в 2017 за підтримки RI-LINKS2UA project consortium була слухачем «Summer School for Young Researchers on Horizon 2020 proposal preparation and Responsible Research and Innovation» і цього ж року пройшла стажування у Warsaw University of Life Science (Польща). 3 2015 по 2017 рр. була слухачем Вищої школи педагогічної майстерності ОНАХТ.
Наукова робота виконується за різними напрямами. Соколова Н.Ю. була виконавцем фундаментальної держбюджетної роботи ПНДЛ за темою «Наукові основи регулювання біотехнологічних процесів у борошняних системах» (№ держ. реєстрації 0112U000109). Приймає активну участь у міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і методичних конференціях в м Харків, м. Київ, м. Одеса, м. Полтава, м. Дніпропетровськ, м. Тернопіль, м. Могильов (Республіка Білорусь), м. Ямбол (Болгарія), м. Варшава (Польща), м. Москва (Росія). Приймала участь у регіональному конкурсі інноваційних проектів присвяченому Дню науки України (Одеса, 2013 р.)
IMG_3622Займається активною науковою роботою зі студентами. Здійснює керівництво науково-дослідних робіт, результати яких доповідались на різного рівня наукових студентських конференціях, готує студентів до участі у конференціях. З 2017 р. член апеляційної комісії Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science» ОНАХТ (Наказ ОНАХТ № 353-01 від 20.11.2017). В 2018 р. стала керівником студентської команди у міжнародних змаганнях 2nd edition of the FoodFactory-4-Us..
Є автором більше 55 наукових праць (h-індекс 4 за Scholar Google), 10 патентів, співавтором 2 навчальних посібників.
Нагороджувалась грамотами проректорів ОНАХТ за активну участь у методичній та науковій діяльності академії.

Хобі: садівництво, фітнес
e-mail: SokolovaONAFT@gmail.com