Технологія виробництва мармеладу на різних драглеутворювачах

6 жовтня на кафедрі Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів викладачем Аветисян К.В. була проведена лабораторна робота «Технологія виробництва мармеладу на різних драглеутворювачах» для студентів Одеського технічного коледжу ОНАХТ

7 4 5 6